Tin giáo dục: Sự thật nên giáo dục Phần Lan thật bất ngờ quá

Giáo dục là tiêu chí quan trọng để đánh giá sự phát triển của một quốc gia. Theo đó, mỗi quốc gia phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, xã hội và các yếu tố khác sẽ có những nền giáo dục khác nhau. Và không thể nhắc đến đất nước có nền giáo dục xuất sắc nhất thế giới- Phần Lan. Vậy điều gì đặc biệt trong nền giáo dục của Phần Lan khiến nền giáo dục của đất nước này xuất sắc như vậy.

Bình đẳng và miễn phí

Bất ngờ về cách giáo dục ở Phần Lan

Bất ngờ về cách giáo dục ở Phần Lan

Một điều quan trọng trong nền giáo dục Phần Lan đó là sự công bằng. Thực hiện tiêu chí này giáo dục Phần Lan không giống các quốc gia khác ở chỗ giáo dục là không có sự phân biệt giàu, nghèo, thành thị, nông thôn. Tất cả mọi người đều được hưởng một nền giáo dục như nhau. Bình đẳng còn được thể hiện ở cơ sở vật chất của các trường đều được trang bị như nhau, sử dụng một loại giáo trình, bình đẳng trong các lớp học và môn học. Tất cả các học sinh đều được học ở các lớp như nhau không phân chia lớp chọn hay không, không phân chia trình độ…tất cả đều phải tự vượt qua các thách thức về trí tuệ và thể chất như nhau.

Không áp lực thi cử

Nền giáo dục kích thích tinh thần tự học của học viên

Một điều mà khó nền giáo dục quốc gia nào có thể đạt được khi không tổ chức thi cử, không có điểm số mà chỉ có nhận xét. Nền giáo dục khích lệ tinh thần tự học tập của học viên hơn là sự ép buộc phải học. Với người Phần Lan họ không tin vào thi cử và những con số không đánh giá được học lực thật sự của ứng viên, 12 năm học học viên chỉ có một cuộc thi duy nhất là lúc thi vào đại học. Cho đến lúc đó thì học sẽ dạy và học những gì họ thích. Nền giáo dục Phần Lan không học và dạy vì thi cử. Ưu điểm của chế độ học tập ở Phần Lan là ươm trồng tinh thần hợp tác chứ không ương trồng tinh thần cạnh tranh.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *