Tin giáo dục: Sự thật nên giáo dục Phần Lan thật bất ngờ quá

Giáo dục là tiêu chí quan trọng để đánh giá sự phát triển của một quốc gia. Theo đó, mỗi quốc gia phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, xã hội và các yếu tố khác sẽ có những nền giáo dục khác nhau. Và không thể nhắc đến đất nước có nền giáo dục xuất sắc nhất thế giới- Phần Lan. Vậy điều gì đặc biệt trong nền giáo dục của Phần Lan khiến nền giáo dục của đất nước này xuất sắc như vậy.

Bình đẳng và miễn phí

Bất ngờ về cách giáo dục ở Phần Lan

Bất ngờ về cách giáo dục ở Phần Lan

Một điều quan trọng trong nền giáo dục Phần Lan đó là sự công bằng. Thực hiện tiêu chí này giáo dục Phần Lan không giống các quốc gia khác ở chỗ giáo dục là không có sự phân biệt giàu, nghèo, thành thị, nông thôn. Tất cả mọi người đều được hưởng một nền giáo dục như nhau. Bình đẳng còn được thể hiện ở cơ sở vật chất của các trường đều được trang bị như nhau, sử dụng một loại giáo trình, bình đẳng trong các lớp học và môn học. Tất cả các học sinh đều được học ở các lớp như nhau không phân chia lớp chọn hay không, không phân chia trình độ…tất cả đều phải tự vượt qua các thách thức về trí tuệ và thể chất như nhau.

Không áp lực thi cử

Nền giáo dục kích thích tinh thần tự học của học viên

Nền giáo dục ở Phần Lan hướng đến khích lệ tinh thần của người học hơn là ép buộc phải học. Học sinh đi học ở Phần Lan không phải đeo hàng tá sách đến trường mỗi ngày hay đến kỳ thi thì lo lắng cuống cuồng ôn lại bài vở để có thành tích cao nhất. Học sinh Phần Lan không phải thi cử và cũng không dùng điểm số để đánh giá năng lực học viên. Ở Phần Lan giáo viên chỉ nhận xét chứ không cho điểm số. Nhận xét của giáo viên cũng mang tính định hướng cho người học chứ không gò bó khuôn mẫu. Học sinh sẽ hiểu được việc tự động học tập và nghiên cứu quan trọng với bản thân như thế nào và tự động học tập theo sơ thích, đâm mê của mỗi người.

Quả thật nền giáo dục Phần Lan là nền giáo dục lý tưởng cho mỗi chúng ta. Nền giáo dục đó xứng đáng được đứng đầu trên thế giới.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *